No_Logo_Available_305x305.png

Universoil

Website:

Interest in specific master(s):

Agriculture and horticulture, Environmental sciences, Forestry and natural resources, Land, water and climate management

About the company

Universoil, uw expert in onderzoek naar bodemverontreiniging

Als erkend bodemsaneringsdeskundige assisteert Universoil u bij het bekomen van de nodige bodemattesten voor uw project.

Onze experten werken vanuit kantoren in Brussel, Vlaanderen en Wallonië en kennen de gewestelijke procedures voor bodemverontreiniging door en door.

Ons doel: de situatie volledig doorzien om deze efficiënt aan te pakken!


ONZE DIENSTEN

  • Bodemonderzoek en risico-evaluatie: verkennende bodemonderzoeken, oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken

  • Bodemsaneringsprojecten: opstellen van bodemsaneringsprojecten en lastenboeken, uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en pilootproeven, werfopvolging

  • Grondverzet: opstellen van technische verslagen, evalueren van mogelijk hergebruik en afzetmogelijkheden

  • Waterinfiltratie: dimensionering van infiltratie- en afwateringssystemen voor hemelwater


ONZE TROEVEN

  • Erkend bodemsaneringsdeskundige in de 3 gewesten

  • Altijd een vestiging in uw buurt

  • Advies aan bedrijven, projectontwikkelaars, architecten, advocaten, notarissen, openbare besturen, aannemers, particulieren, enz.

  • Veldwerk en studies worden door ons eigen team uitgevoerd, aldus kunnen we flexibel en snel optreden

  • 46 medewerkers tot uw dienst (Nl, Fr, En, De)

  • Een pragmatische aanpak gericht op resultaat in functie van uw project

Job opportunities

Jouw profiel

Je bent bio-ingenieur en hebt een goede bagage van de bodem gerelateerde disciplines, werkt vlot met informatica en je kan vlot en helder rapporteren. Je houdt er van om af en toe terreinwerk uit te voeren. Specifieke ervaring is geen must. Je sluit aan bij een team van projectingenieurs met meerdere jaren ervaring. Wij verwachten van jou een gezonde werkinzet en leergierigheid zodat je op de werkvloer al snel ervaring opdoet en zelfstandig kunt werken.


Jouw functie

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een gemotiveerd team professioneel relevante ervaring op te bouwen en mee te groeien in het bedrijf.

Je werkt in team met jouw collega-projectingenieurs bij de realisatie van bodemonderzoeken in het Vlaams Gewest. Je zal hierbij met de diverse aspecten van bodemonderzoeken in aanraking komen en gaat geregeld het terrein op. Aanvankelijk zal je deelopdrachten uitvoeren en al snel zal je evolueren naar het zelfstandig aansturen van bodemonderzoeken, met de nodige ondersteuning vanwege de meer ervaren collega’s.

Contact