No_Logo_Available_305x305.png

FAVV

Website:

Interest in specific master(s):

Agriculture and horticulture, Cell and gene biotechnology, Chemistry and bioprocess technology, Environmental sciences, Forestry and natural resources, Land, water and climate management, Nutrition and food technology

About the company

De opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.


Dit is een duidelijke maatschappelijke opdracht waarbij grote verantwoordelijkheidszin komt kijken. Wij zijn trots op onze verwezenlijkingen op Belgisch en internationaal niveau.


Wij zijn een professionele organisatie die duidelijke en precieze doelstellingen formuleert en streeft naar de optimale verwezenlijking van deze doelstellingen. Een organisatie die binnen de grenzen van haar opdracht en in de mate van het mogelijke rekening houdt met alle belanghebbenden. Consumenten, operatoren, alsook personeelsleden worden dan ook geraadpleegd zodat er zoveel mogelijk steun is voor het gevoerde beleid.


Website

https://www.favv-afsca.be/


Website vacatures:

https://www.favv-afsca.be/jobs/nl/


Getuigenissen

https://www.favv-afsca.be/jobs/nl/waarom/getuigenissen/

Job opportunities

Het merendeel van de jobaanbiedingen heeft betrekking op controletaken, de analyse van de resultaten of het beleid dat wordt gevoerd omtrent deze twee missies.


Bio-ingenieurs worden voornamelijk gerekruteerd voor de inspectiediensten op het terrein en voor de beleidsondersteunde diensten in Brussel.


Voor de rekrutering werkt het FAVV samen met Selor, het selectiebureau van de Federale overheid (http://www.selor.be).


Vraag op de jobbeurs gerust naar onze openstaande vacatures.

Contact