No_Logo_Available_305x305.png

AGT

Website:

Interest in specific master(s):

Environmental sciences, 

Forestry & natural resources, 

Land, water & climate

About the company

AGT nv werd door ir. Jos Van Steenwinkel opgericht in november 1996.  Er was op dat moment een gebrek aan onafhankelijk grondwateradvies voor bouwheren, overheden, boor-, en bemalingsbedrijven, bouwbedrijven en andere belanghebbenden.

Vandaag is AGT gegroeid tot een referentiebedrijf gespecialiseerd in studiewerk aangaande uiteenlopende technieken in verband met grondwater.  Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe grondwaterkwesties. Het team van AGT bestaat uit 20 medewerkers (januari 2020) die verdeeld zijn over de kantoren in Aartselaar en Beringen.

AGT heeft ondertussen meer dan  20 jaar ervaring in het domein van grondwater en gerelateerde technieken, zowel in België als in het buitenland (Nederland, Frankrijk, UK, Israël, Qatar, Egypte, VAE, Congo RDC, Saudi Arabië, …).  Onze expertise wordt gebruikt in de volgende toepassingen:

Bemalingsstudies en vergunningen:  

AGT is de specialist in bemalingsstudies.  Bemaling wordt toegepast om uitgravingen in droge grond te kunnen uitvoeren. Met een bemalingsstudie worden de risico’s ingeschat die zo’n bemaling met zich  meebrengt, en kunnen er indien nodig beheersmaatregelen worden voorzien;


Ontwerp en vergunning van waterwinningsputten

AGT kan u ondersteunen in de zoektocht naar geschikte watervoerende lagen, het opmaken van bestekken, het testen van de putten door pompproeven, geofysische boorgatmetingen en camera-inspectie en het opmaken van de vergunningsaanvraag;


Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

AGT is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 en treedt vaak op in bodemdossiers met complexe grondwaterproblemen. In specifieke gevallen worden stoftransport en reacties gesimuleerd van verontreinigingspluimen door middel van numerieke grondwatermodellering. Binnen AGT zijn er 5 medewerkers die erkend zijn door de OVAM om als gekwalificeerd persoon grondwatermodellen te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren;


Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

AGT bezit de expertise om zowel via desktopstudies met numerieke grondwatermodellen als met veldproeven en monitoringscampagnes deze domeinen te bestuderen. Hiervoor worden meer en meer dynamische modellen en online services ingeschakeld;


Haalbaarheid en ontwerp van ondergrondse energieopslag (KWO en BEO)

Hierbij wordt de ondergrond gebruikt als thermisch reservoir. Zo wordt in de winter zomerwarmte aangesproken om een gebouw te verwarmen en in de zomer kan winterkoude gebruikt worden om te koelen. AGT voert specifieke metingen uit ter garantie van de werking van de systemen en simuleert het thermisch transport in de ondergrond. Via dochteronderneming IFTech nv worden deze geothermische energiecentrales ook als totaalproject aangenomen en gebouwd.  Met ondertussen meer dan 40 installaties over heel België en in de UK kan IFTech putten uit heel wat ervaring.

Job opportunities

Contact

David Simpson - david.simpson@agt.be

Laura Scheêre - laura.scheere@agt.be