Boerenbond

Website:

Interest in specific master(s):

Agriculture & horticulture

About the company

Missie

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen:

 • Ecologisch duurzaam

 • Economisch duurzaam

 • Sociaal duurzaam

 • Maatschappelijk duurzaam

Bij de realisatie hiervan situeert de werking van Boerenbond zich op vijf domeinen:


1. Boerenbond doet aan belangenbehartiging via

 • Dossierkennis

 • Dialoog en overleg

 • Actie

2. Boerenbond geeft vorming en voorlichting via

 • Voordrachten

 • Cursussen

 • Publicaties

 • Tijdschriften

 • Elektronische media (facebook, e-nieuwsbrieven, ...)

3. Boerenbond verzorgt dienstverlening

 • Eerstelijnsdienstverlening

 • Gespecialiseerd dienstbetoon in samenwerking met SBB

4. Boerenbond doet aan vertegenwoordiging

     Op alle beleidsniveau’s en binnen en buiten de agrarische sector.

 • Diverse instellingen

 • Adviesraden

 • Overlegorganen

 • Samenwerkingsverbanden

5. Boerenbond stimuleert samenwerking inzake productie, toelevering en afzet

 • Overleg met telersverenigingen

 • Machineringen

Contact

Jobfair

 • Facebook event

Contact Us

© Copyright 2020

by Bioscience Engineer Career Event

Address

Verbond Bio-ingenieurs-

wetenschappen Gent vzw (BECE)

Coupure Links 653

9000 Gent, België

BTW: BE 0507.758.277