OLFASCAN & Eco-scan

> Companies > OLFASCAN & Eco-scan >

OLFASCAN & Eco-scan

 

MISSIE & VISIE
OLFASCAN & Eco-scan zijn onafhankelijke ambitieuze milieuadvies- en studiebureaus, gevestigd in Wondelgem bij Gent.
We zijn een team van experten dat op een objectieve en kwalitatieve manier haar klanten ondersteunt en adviseert aan de hand van metingen en analyses. Door samen te ondernemen met onze klanten, streven we naar een duurzame oplossing met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen of te verbeteren.

 

OLFASCAN
Het OLFASCAN-team richt zich met een eigen GC-MS labo op metingen en advies rond geurproblematiek. Geurhinder is een probleem waar de agrarische sector en verscheidene industriële sectoren meer en meer mee worden geconfronteerd. Bedrijven moeten steeds verder gaan in het beheersen en controleren van hun emissies.

 

OLFASCAN is een ondernemend team van adviseurs en medewerkers, dat bedrijven ondersteunt in hun ambitie om geen geuroverlast te veroorzaken voor hun omgeving. Deze ondersteuning strekt zich uit over o.a. metingen, analyses, modelleringen, advies en communicatie.

 

Met een eigen analytisch labo, gespecialiseerd in het meten en opsporen van geurcomponenten in extreem lage concentraties, ondersteunen we niet enkel onze klanten in het oplossen van hun problemen, maar voeren we ook analyses uit voor allerlei labo's en adviesbureaus op internationaal vlak.

 

ECO-SCAN
Eco-scan is een onafhankelijk advies- en studiebureau dat gespecialiseerd is in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten voor projecten die mogelijk invloed uitoefenen op het leefmilieu. Onder deze rapporten vallen passende beoordelingen, natuurtoetsen, milieueffectrapporten (MER), ... Daarnaast kan u voor mobiliteitsstudies en geur- en ammoniakmodelleringen ook steeds beroep doen op ons team.

 

Eco-scan heeft als doelstelling om op een kwalitatieve manier advies te verlenen bij het opstellen van dergelijke dossiers en neemt de coördinatie op zich. Hiervoor staan wij voortdurend in contact met zowel de klant als de overheid. 

 

 Jobs

https://www.olfascan.com/nl/vacature


Contact
Jobbeurs

Terug

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie